Dragi dijaki,

na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 8.4.2021 vam sporočam, da z novim odlokom vlade RS ni več prepovedano zbiranje ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. Ta odločitev vlade pomeni, da se ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov v ponedeljek, 12. aprila 2021ponovno vračajo v šolske klopi vsi dijaki, v skladu z nekoliko prilagojenim modelom C (turnusi).

Stalno se v šoli izobražujejo dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov nižjega poklicnega izobraževanja. Ostali dijaki se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica teh dijakov oziroma oddelkov. Tudi dijaški domovi se odpirajo za vse dijake, pri čemer zagotavljajo nastanitev za vse tiste dijake, ki so pri pouku glede na rotacijo.

Naš dom se torej odpira v nedeljo, 11. 4. ob 17.00 uri.