Delavnica v izvedbi Razvojno izobraževalnega centra za naše dijake in dijakinje z naslovom »Po poti kultur«. Namen delavnice je bil v razvijanju in spodbujanju medkulturnega dialoga, spodbujanju tolerantnosti, spoštljivega odnosa ter kulturnih razlik.