Za nami je prijetno srečanje na Rogli, o dogodku pa si lahko preberete v domijadnem poročilu ter glasilu Dijaškega in študentskega doma Novo mesto.