Takoj po zimskih počitnicah smo se odločili, da za dijake v sodelovanju s Centrom za varnejši internet Safe.si, pripravimo delavnico na temo Varno in odgovorno na spletu. Temeljni namen delavnice je bil mlade ozavestiti, kako varno in odgovorno uporabljati tehnologije, da bi od njih imeli čim več koristi in zabave ter čim manj nevšečnosti.

Delavnica je bila sestavljena iz teoretičnega dela, kjer so se dijaki preko pogovora in izmenjave izkušenj ter predvajanja video gradiv seznanili z osnovnimi koncepti/pravili/nasveti varne in odgovorne rabe spleta, in praktičnega dela z zanimivim interaktivnim kvizom za dijake. Preživeli smo zanimivo in poučno popoldne.

Zapisala: Nataša Bavec